arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Nieuws

 

 

17-01-2020

Mogelijkheden en noodzaak van de VPTZ

 

Algemene informatie

De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is in het Land van Cuijk gevestigd in St. Anthonis met het hospice De Cocon én met de inzet van vrijwilligers bij mensen thuis die in de laatste levensfase verkeren. Deze Thuis-vrijwilligers kunnen in de gehele regio dag en nacht worden ingezet als er thuis ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld op momenten dat de betreffende persoon niet alleen kan of wil zijn of als dat niet wenselijk is. Verzorgings- en verpleeghuizen worden hierbij ook gezien als een thuis-situatie. Dit betekent dat onze Thuis-vrijwilligers overal willen en kunnen worden ingezet.

 

Wat kan de VPTZ voor u thuis betekenen?

De Thuis-vrijwilligers hebben naast het ‘er zijn’ voor iemand in de laatste fase van haar of zijn leven ook een ontlastende rol ten behoeve van een mogelijke partner, kinderen en andere betrokken familieleden en naasten. De liefdevolle VPTZ-vrijwilligers worden goed opgeleid en zijn vanuit hun hart gemotiveerd om aanwezig te zijn bij het afscheid van het leven. Zij bieden een luisterend oor, kunnen troosten en indien nodig bieden ze hulp aan zorgverleners.

 

De noodzaak van de VPTZ

Het thuis blijven wonen tot en met het einde is niet alleen de wens van velen, maar is tevens een politiek speerpunt waarbij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers wordt gestimuleerd.

Om zoveel mogelijk mensen thuis aandacht te kunnen geven en anderszins te kunnen ondersteunen zijn er veel vrijwilligers nodig. Bij ons zijn er daarom altijd plaatsen vrij voor nieuwe Thuis-vrijwilligers die bijdragen aan het behoud van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de terminale fase.

 

Benieuwd naar meer informatie?

De stichting VPTZ Land van Cuijk organiseert 21 januari een inloopmiddag in Boxmeer waar o.a. Thuis-vrijwilligers en andere betrokkenen een inkijk geven in hun belevingen en ervaringen. Er zal een presentatie plaatsvinden en tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen én uzelf aan te melden als vrijwilliger! Binnenkort volgt de advertentie met adres en tijdstip voor deze inloopmiddag. Wij heten u van harte welkom!

 

Dringend behoefte aan hulp of extra informatie? 0485-381927 // www.vptzlandvancuijk.nl

Vacature bestuurslid/secretaris

Vacature: Bestuurslid/secretaris stichting VPTZ Land van Cuijk.

 

De stichting VPTZ Land van Cuijk is een regionale organisatie, die daartoe opgeleide vrijwilligers kan inzetten om te zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze inzet wordt geleverd zowel in hospice de Cocon te Sint Anthonis als in de thuissituatie. Er zijn momenteel ca 85 vrijwilligers en drie vaste coördinatoren. Zie ook www.vptzlandvancuijk.nl

 

Het bestuur van VPTZ Land van Cuijk te Sint Anthonis zoekt een bestuurslid/secretaris. Het bestuur vergadert acht tot tien maal per jaar.

 

Taakomschrijving:

Actieve deelname aan beraadslaging en besluitvorming van het bestuur.

Verzorgt de uitnodiging en de agenda van de bestuursvergaderingen in overleg met de overige bestuursleden en coördinatoren.

Notuleert en verzorgt de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.

Verzorgt en archiveert de inkomende/uitgaande bestuurspost en correspondentie.

Treedt in voorkomende situaties op als woordvoerder namens de VPTZ

 

 

Het bestuur zoekt een kandidaat met de volgende eigenschappen։

Kennis van en ervaring met voornoemde bestuurlijke en secretariële taken.

Voelt zich betrokken bij de palliatieve terminale zorg.

Teamspeler met gevoel voor samenwerking.

Goede sociale en communicatieve vaardigheden

 

Aanmelden:

 

Geïnteresseerden voor de functie kunnen desgewenst voor nadere informatie contact opnemen met Koosje van der Horst, telefoonnummer։ 0485-576711

 

Bij aanmelding ontvangen we graag een kort cv met relevante ervaring en motivatie voor de functie. Aanmelden kan bij de voorzitter van het bestuur Sjoerd Adema door een brief te sturen naar de Stichting VPTZ, Breestraat 35, 5845AZ SINT ANTHONIS of per email naar info@vptzlandvancuijk.nl.