arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Privacy policy

Privacy policy
VPTZ Land van Cuijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VPTZ Land van Cuijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan VPTZ Land van Cuijk verstrekt. VPTZ Land van Cuijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom VPTZ Land van Cuijk gegevens nodig heeft
VPTZ Land van Cuijk verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VPTZ Land van Cuijk uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang VPTZ Land van Cuijk gegevens bewaart
VPTZ Land van Cuijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
VPTZ Land van Cuijk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website vanVPTZ Land van Cuijk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VPTZ Land van Cuijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
VPTZ Land van Cuijk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VPTZ Land van Cuijk bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VPTZ Land van Cuijk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VPTZ Land van Cuijk heeft hier geen invloed op.

VPTZ Land van Cuijk heeft Google geen toestemming gegeven om via VPTZ Land van Cuijk verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vptzlandvancuijk.nl. VPTZ Land van Cuijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
VPTZ Land van Cuijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VPTZ Land van Cuijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VPTZ Land van Cuijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VPTZ Land van Cuijk op via info@vptzlandvancuijk.nl.

www.vptzlandvancuijk.nl is een website van VPTZ Land van Cuijk. VPTZ Land van Cuijk is als volgt te bereiken:

VPTZ Land van Cuijk BV
Breestraat 35
5845 AZ Sint Anthonis

Tel. +31 (0)485 381 927
E-mail: info@vptzlandvancuijk.nl

KvK 54287715