arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Thuiswaken

Thuiswaken

”Er zijn”.   Als thuisblijven mogelijk is.

Thuis kan iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen manier afscheid van het leven nemen. Maar het verzorgen van een naaste kan soms te zwaar worden.

Dan is het goed te weten dat er VPTZ-vrijwilligers zijn, die de zieke en de naasten kunnen ondersteunen. Dit kan door zowel ’s nachts als overdag bij de zieke thuis te zijn. De vrijwilligers kunnen bij mensen die thuis willen sterven taken van de mantelzorgers overnemen, zodat zij kunnen gaan rusten, een boodschap kunnen doen of  ‘s nachts kunnen slapen. Weten dat er een opgeleide vrijwilliger aanwezig is kan de rust geven die op dat moment zo nodig is. Ook kunnen onze vrijwilligers een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden.

Deze vorm van ondersteuning/zorg kan, behalve in de directe thuissituatie ook op andere plaatsen geboden worden, zoals in een verpleeghuis, het Maasziekenhuis of een andere instelling.

U komt in aanmerking voor VPTZ Thuis als u een indicatie heeft dat uw levensverwachting korter is dan drie maanden.

Wij werken samen met uw eigen thuiszorgorganisatie.

De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoefte van de zieke en de naasten. Wij houden rekening met uw persoonlijke wensen en privacy. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. De planning van de zorg gaat in overleg met u. De inzet van onze vrijwilligers thuis, overdag of ’s nachts is geheel kosteloos. Een donatie is natuurlijk altijd van harte welkom.

Uw zorgverzekering betaalt de terminale zorg vanuit de basisverzekering.

Wij zijn er voor de inwoners van het Land van Cuijk.

Aanmelden bij VPTZ Thuis

Met de verpleegkundig coördinator kunt u contact opnemen voor vragen of er kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek. In dit gesprek kunt u informatie krijgen hoe wij te werk gaan, wat wij kunnen bieden en u geeft hierin aan hoe de situatie thuis is. Samen bekijken we wanneer en welke vorm van ondersteuning nodig is. Ook de thuiszorg of huisarts kan deze zorg aanvragen.

De verpleegkundig coördinator is op werkdagen aanwezig van 09.00-17.00 uur. U kunt ons altijd bellen voor informatie of aanmelding voor zorg thuis: 0485-381927.

Nazorg:

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Binnen VPTZ Thuis vinden we tijd en goede aandacht voor nazorg aan de naasten erg belangrijk.

Na het overlijden zullen we contact met de naasten opnemen.

Evaluatie: na ongeveer vier weken nemen wij weer contact op met de nabestaande(n) om de periode van het Thuis waken, te evalueren. We nodigen u uit voor een evaluatie, dit voor een afsluitend gesprek. Ook zullen we een evaluatieformulier opsturen naar de naasten. Deze vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor onze cliënten thuis en hun naasten.