arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Vrijwilliger worden

Vrijwilliger worden

Wilt u vrijwilliger worden bij VPTZ Land van Cuijk?

“Er zijn voor de ander”

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Vrijwilligers in de directe zorg: helpen bij de lichamelijke verzorging, assisteren bij het geven van eten en drinken, lezen voor, hebben de zorg voor de gastenkamer en diverse huishoudelijke taken.

Vrijwilligers in de indirecte zorg: helpen in de tuin, doen klussen in/om huis, bieden administratieve ondersteuning, houden onze (bescheiden) bibliotheek bij.

Onze vrijwilligers zijn gemotiveerde, evenwichtige en integere mannen en vrouwen, die een luisterend oor en emotionele ondersteuning kunnen bieden.

Door uw aanwezigheid, het verzorgen van de zieke en uw aandacht voor alle betrokkenen, draagt u uw steentje bij dat mensen in hun eigen omgeving of in het hospice kunnen sterven.

Meer weten?

Als u erover denkt om zich als vrijwilliger aan te melden, is het goed om het volgende te weten:

Als mensen terminaal ziek zijn en er geen uitzicht meer is op genezing, willen mensen het liefst in alle rust met veel liefde en aandacht worden omringd door hun dierbaren. Mantelzorgers stellen alles in het werk om deze zorg te bieden en vragen niet makkelijk om hulp. Toch kan het zijn dat de last van de zorg niet overeenkomt met de kracht die mensen hebben. Met andere woorden, zorgen voor een dierbare die afscheid moet nemen van het leven is zwaar en ondersteuning van vrijwilligers kan uitkomst bieden. De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘Er Zijn’ voor de ander en het sleutelwoord daarbij is aandacht. De vrijwilliger biedt zorg aanvullend op de mantelzorg en verricht geen verpleegkundige handelingen.

Wat wij belangrijk vinden is dat een vrijwilliger zich in het volgende herkent:

 • evenwichtig in het leven staan en ondersteunend  kunnen zijn voor de ander, met zijn/haar eigen verdriet en pijn.
 • kunnen luisteren naar anderen en eigen normen en waarden niet voorop stellen
 • er kunnen zijn voor de ander
 • een warm hart en een luisterend oor is belangrijk

Voorbereiding:

Aspirant-vrijwilligers krijgen een introductiecursus aangeboden.

De vrijwilligers voor het hospice volgen een “stage” van 3 dagdelen in het hospice. De vrijwilligers voor thuis volgen een nacht stage in een verpleeghuis.

Aan het eind van deze periode volgt een gesprek met de coördinator om vast te stellen of u verder gaat. Zo ja, dan tekent u de vrijwilligersovereenkomst en kunt u aan de slag bij ons. Zo nee, dan zijn daar redenen voor die u en de coördinator samen bespreken.

Doorlopende begeleiding en scholing:

 • Tijdens uw werk kunt u rekenen op begeleiding door de coördinatoren.
 • Voor alle vrijwilligers worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bijscholing en onderling contact centraal staan.
 • Er zijn mogelijkheden voor verdere bijscholing via de VPTZ Academie.
 • Onkosten worden vergoed.
 • Er is een WA / Ongevallen verzekering

Inzetbaarheid:

 • In het hospice: minimaal een dagdeel van vier uren per week en een weekenddienst per maand.
  De diensten zijn:
  dienst 1 van 07.00 – 11.00
  dienst 2 van 11.00 – 15.00
  dienst 3 van 15.00 – 19.00
  dienst 4 van 19.00 – 23.00
 • Thuis:
  ‘s Nachts waken: bij voorkeur twee nachten per week beschikbaar kunnen zijn van 23.00-07.00 uur gedurende een inzet.
  Overdag waken: twee dagdelen van vier uren per week, afhankelijk van inzet.

Direct aanmelden

Heeft u het gevoel dat u iets kunt en wil betekenen voor mensen in hun laatste levensfase, of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen of een brochure aanvragen.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren Aarzel niet om ons te bellen 0485-381927
E-mail: info@vptzlandvancuijk.nl