arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Vrijwilligers

Vrijwilligers

In de laatste levensfase is de zorg vaak intensief. Naast de zorg van mantelzorgers en professionele zorg kan er behoefte zijn aan extra ondersteuning door vrijwilligers.

Stichting VPTZ Land van Cuijk is een regionale zorgverlening, die goed opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers kan inzetten om te zorgen voor mensen in de laatste fase van hun leven. Deze inzet leveren we daar waar dat gevraagd wordt: in de thuissituatie, in Hospice de Cocon of in een zorginstelling. Dit als aanvulling op de geleverde professionele zorg en als ondersteuning van de mantelzorg.

Wil jij er zijn voor een ander? “Er zijn” is prachtig werk als vrijwilliger.

Vrijwilligers zijn mensen die vanuit persoonlijke betrokkenheid zich belangeloos inzetten voor mensen in de laatste levensfase.

De belangrijkste taak van de vrijwilligers is “er zijn”. “Er zijn” door tijd, aandacht en ondersteuning te bieden aan de gast/cliënt als ook de mantelzorger. Vrijwilligers bieden hulp bij persoonlijke verzorging, zorgen voor het eten en drinken, lezen voor, hebben de zorg voor de gastenkamers en verrichten diverse huishoudelijke taken. Je bent creatief in het vinden van kleine dingen die in de laatste dagen het verschil maken.

Vrijwilliger Thuis

Voor de familie en/of mantelzorgers kan de zorg thuis te zwaar worden. Daarom bieden vrijwilligers van VPTZ Thuis, overdag en/of s ’nachts hulp bij deze intensieve zorg. Als vrijwilliger van VPTZ Thuis ben je de steun bij mensen thuis. Dit kan een paar uurtjes overdag zijn, of in de nacht bij mensen thuis.

Vrijwilliger Hospice de Cocon

De vrijwilligers in Hospice de Cocon zorgen ervoor dat het de gast en hun naasten aan niets ontbreekt. Ze maken het zo aangenaam mogelijk.

Wij vragen per maand minimaal één dienst (vier uur) inzet per week, en één dienst (vier uur) in het weekend. Je kunt dit zelf inplannen in een rooster. In het hospice ben je altijd met twee vrijwilligers tegelijk aanwezig.

Alle vrijwilligers binnen het Hospice en VPTZ Thuis krijgen een introductiecursus aangeboden en worden bijgeschoold. Voor deze vrijwilligersfunctie heb je geen zorgachtergrond nodig. Je wordt ondersteund en je krijgt begeleiding tijdens en na je inwerkperiode.

Het is belangrijk dat een vrijwilliger zich in het volgende herkent:

  • Evenwichtig in het leven staan en ondersteunend kunnen zijn voor de ander, met zijn/haar eigen verdriet en pijn.

  • Kunnen luisteren naar anderen en eigen normen en waarden niet vooropstellen.

  • Er kunnen zijn voor een ander.

  • Een warm hart en een luisterend oor hebben.

Kom jij ons team vrijwilligers versterken?

Neem contact op met één van de coördinatoren:

Bel: 0485-381927 of stuur een mail naar: info@vptzlandvancuijk.nl