arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Land van Cuijk

Hospice de Cocon

Wilt u doneren? Doneer d.m.v. QR-code voor een donatie. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.
Dank je wel hiervoor!!

Een hospice is een huis voor mensen in het laatste stadium van hun leven. Als de zorg thuis niet mogelijk is, biedt het hospice zorg die gericht is op aandacht, geborgenheid en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De persoonlijke wensen van de gast staan hierbij centraal.

Schermafbeelding 2019-01-02 om 16.05.04

Vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0485-381927

Doneren: ons bankrekeningnummer is: NL 15 RABO 0156 2304 10 ten name van VPTZ Land van Cuijk

VPTZ Thuis

Als je aan ernstig zieke mensen vraagt, waar ze het liefst de laatste periode van hun leven willen zijn, dan is het antwoord vaak: thuis! Thuis kan iedereen zoveel mogelijk op zijn eigen manier afscheid van het leven nemen.

Het verzorgen van een naaste kan soms te zwaar worden. Misschien zijn er te weinig mensen in de directe omgeving die kunnen helpen. Het is ook mogelijk dat de zorg erg intensief is en lang duurt. Dan is het goed om te weten dat er Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn, die de zieke en de familie kunnen ondersteunen. Dit gebeurt voornamelijk door ’s nachts of overdag te waken in de thuissituatie.

Schermafbeelding 2019-01-02 om 16.25.22

Vragen? U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0485-381927