arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Respijtzorg

 

Respijtzorg in Hospice de Cocon

Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers tijdelijk te ontlasten door de zorg even over te nemen.

Hospice de Cocon biedt deze tijdelijke zorg aan voor ongeneeslijk zieke inwoners uit het Land van Cuijk. Komt u buiten de regio, dan kan dit in overleg plaats vinden.

De zieke kan voor een korte periode van maximaal drie weken logeren in het hospice. Vooraf worden afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke opname. Na deze periode gaat de gast weer naar huis.

Aanmelden en kosten:

De mantelzorger of professional kunnen contact opnemen met het Hospice voor het aanvragen van respijtzorg. Dit kan via 0485-381927.

De eigen bijdrage kost €40,- per dag. Deze bijdrage wordt in veel gevallen vergoed door een aanvullende zorgverzekering. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekering.