arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Respijtzorg

Respijtzorg (tijdelijke zorg)

Respijtzorg is een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen.

Gedurende de laatste levensfase is respijtzorg ook mogelijk in hospice de Cocon.

Vooraf worden afspraken gemaakt over de duur van de opname; hierbij geldt een maximum van drie weken.

Na deze periode gaat de gast weer naar huis.