arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

VPTZ Land van Cuijk

VPTZ Land van Cuijk

Wie zijn wij?

Onze Stichting VPTZ Land van Cuijk biedt zorg aan mensen, die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. Wij zijn gevestigd in een mooi vrijstaand huis, gelegen in de dorpskern van Sint Anthonis, met de kleinschaligheid en intimiteit van een woonhuis.

Mensen willen sterven op een plek waar ze zich thuis voelen. Het betekent dat op welke plek mensen ook sterven, gestreefd moet worden naar een omgeving, waarin veiligheid, vertrouwdheid en aanwezigheid van naasten centraal staan. In het laatste stadium van het leven hebben mensen vaak intensieve verzorging nodig. Naast de medische en verpleegkundige zorg van arts en wijkverpleegkundige komt de verdere zorg, de zogenaamde mantelzorg, dan voor rekening van de partner, van familie of van vrienden. Door uiteenlopende omstandigheden, is dit soms moeilijk vol te houden. Wij kunnen hierbij de helpende hand bieden.

Onze ervaring leert, dat er door inzet van vrijwilligers meer ruimte en rust ontstaat. Hierdoor kunnen de direct betrokken familieleden en mantelzorgers deze periode (de spaarzame kostbare tijd) zo goed mogelijk samen beleven.

Er zijn twee mogelijkheden. Wij kunnen aanvulling geven op de mantelzorg in de thuissituatie. Indien het om enige reden niet meer mogelijk is om mantelzorg thuis te bieden, is er ons hospice de Cocon, waarin de faciliteiten aanwezig zijn om de zorg voort te zetten. Voor al deze zorg, zowel thuis als in het hospice, kunnen wij een beroep doen op speciaal geschoolde vrijwilligers. Deze worden ondersteund door professionele coördinatoren, die tevens de zorgverlening organiseren.