arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Voor wie is hospice de Cocon?

Voor wie is hospice de Cocon?

VPTZ hospice de Cocon is er voor terminaal zieke mensen. Iedereen komt voor deze hulp in aanmerking, ongeacht levensovertuiging of achtergrond. De ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan op de behoefte van de zieke en zijn of haar naasten.

De vrijwilligers hebben de taak van gastvrouw / gastheer en zijn aanvullend op die van familie en vrienden. Zij bieden ondersteuning en begeleiding aan de gast en zijn naasten. Er is zowel aandacht voor de lichamelijke en psychische gesteldheid als voor de sociale situatie van de gast. De coördinatoren begeleiden de vrijwilligers en zijn het aanspreekpunt voor iedereen in huis. De verpleegkundige zorg wordt geleverd door een thuiszorgorganisatie. Voor de medische begeleiding blijft, voor zover dat mogelijk is, de eigen huisarts verantwoordelijk.