arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement cliënten, naasten en andere externe relaties

VPTZ Land van Cuijk hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.
In dit privacyreglement staat beschreven hoe de organisatie gegevens van cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.
Het privacyreglement voor gegevens van personeel en vrijwilligers verbonden aan de organisatie is verwerkt in het privacyreglement Personeel en Organisatie.

Zie bijlage VPTZ-privacyreglement: