arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

ANBI

ANBI

ANBI

Stichting VPTZ Land van Cuijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de palliatieve terminale zorg binnen onze stichting.

VPTZ Land van Cuijk
Breestraat 35
5845 AZ Sint Anthonis
0485-381927
info@vptzlandvancuijk.nl
IBAN: NL 15 RABO 0156230410
Fiscaal nummer: 851243472