arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Aanmelden bij VPTZ Thuis

Aanmelden bij VPTZ Thuis

Als u contact opneemt voor hulp zal de coördinator een afspraak met u maken voor een gesprek. Samen wordt dan bekeken hoeveel hulp u nodig heeft. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Meestal wordt er voor de nachten hulp gevraagd. Ook overdag kan er hulp aangevraagd worden. Aan onze hulp zijn geen kosten verbonden. Voor aanmelding van opname is een terminaal verklaring van de behandelend arts nodig.

Voorafgaand aan het verblijf in het hospice vindt een kennismakingsgesprek plaats om de hulp zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.

Aanmelden voor opname

  • Je gegevens zijn veilig. Door het formulier te verzenden, ga je akkoord met de privacy policy.